ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
http://www.noknight.com/pic/jarun09.jpg
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม