ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเลนอร์แห่งอังกฤษ พระราชินีแห่งกัสติยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ทายาท ==
เอเลนอร์กับอัลฟอนโซมีพระโอรสธิดาสิบสองคน คือ
* [[เบเรงเกลาแห่งกัสติยา|เบเรงเกลา]] พระราชินีแห่งกัสติยา (ค.ศ. 1180–1246) แต่งงานกับ (1) ค็อนราทที่ 2 ดยุคแห่งสวาเบียสเวเบีย ไม่มีทายาท การแต่งงานถูกประกาศเป็นโมฆะ (2) พระเจ้าอัลฟอนซูที่ 10 แห่งเลออน มีทายาท ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินให้แก่พระเจ้าเอนริเกที่ 1 พระอนุชาผู้เยาว์วัย จากนั้นเป็นพระราชินีแห่งกัสติยาด้วยสิทธิ์ของพระองค์เองหลังการสิ้นพระชนม์ของเอนริเก ทรงสละราชสมบัติเพื่อหลีกทางให้เฟร์นันโดที่ 3 แห่งกัสติยา พระโอรสผู้ที่จะรวมราชอาณาจักรกัสติยาและเลออนเข้าด้วยกันอีกครั้ง
* ซันโช (ประสูติและสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1181)
* ซันชา (ค.ศ. 1182–1184)
175,102

การแก้ไข