ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทโคจิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า ปราสาทโคชิ ไปยัง ปราสาทโคจิ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(แทนที่ "โคชิ" → "โคจิ" +แทนที่ "ยะมะอุจิ" → "ยามาอูจิ" +แทนที่ "คะสึโตะโยะ" → "คาซูโตโยะ" +แทนที่ "คะซุโตะโยะ" → "คาซูโตโยะ" +แทนที่ "โทะซะ" → "โทซะ" +แทนที่ "ทะดะโยะชิ" → "ทาดาโยชิ" +แทนที่ "ยะมะอุชิ" → "ยามาอูจิ" ด้วยสจห.)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า ปราสาทโคชิ ไปยัง ปราสาทโคจิ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
61,554

การแก้ไข