ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีนาถอูร์รากาที่ 1 แห่งเลออน"

ยังไม่จัดหมวดหมู่
(ยังไม่จัดหมวดหมู่)
{{เก็บกวาด}}
[[ไฟล์:UrracaRegina TumboA.jpg|thumb|ภาพวาดย่อส่วนในคริสตศตวรรษที่ 13 ของพระราชินีอูร์รากากำลังว่าราชการจากทุมโบ เอ อาสนวิหารซานเตียโกเดกอมโปสเตลา]]
'''อูร์รากาผู้ไม่รอบคอบ''' ({{Lang-en|the Reckless}}, {{Lang-es|la Temeraria}}) เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 1077–81 สิ้นพระชนม์ 8 มีนาคม ค.ศ. 1126 ที่ซัลดานา [[ราชอาณาจักรกัสติยา]] ครองราชย์เป็นพระราชินีแห่งเลออนและกัสติยาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1109 ถึงปี ค.ศ. 1126 ทรงเป็นพระธิดาของ[[พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 6 แห่งเลออนและกัสติยา]]
ผู้ใช้นิรนาม