ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีนาถอูร์รากาที่ 1 แห่งเลออน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
อูร์รากากลายเป็นทายาทของพระบิดาเมื่อพี่น้องนอกสมรสต่างมารดา ซันโช ถูกสังหารที่อุเกลสในปี ค.ศ. 1108 พระองค์เป็นภรรยาม่ายของเคานต์เรย์มงด์แห่งบูร์กอญ ทั้งคู่มีพระโอรสด้วยกันหนึ่งคนคืออัลฟอนโซรามิเรซที่ต่อมาคือ[[พระเจ้าอัลฟองโซที่ 7 แห่งเลออนและกัสติยา|พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 7 แห่งเลอองและกัสติยา]] การให้สตรีสืบทอดต่อตำแหน่งในช่วงวิกฤตอัลโมราวิดนั้นมีความเสี่ยง เพื่อถ่วงดุลอำนาจ การแต่งงานของอูร์รากากับลูกพี่ลูกน้องลำดับที่สอง [[พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 1 แห่งอารากอน]]จึงถูกจัดเตรียมขึ้นในปี ค.ศ. 1109 แต่แทนที่จะก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง การแต่งงานครั้งนี้กลับนำไปสู่ยุคอนาธิปไตย ตามข้อตกลงการแต่งงาน อูร์รากาและพระสวามีจะเป็นผู้ปกครองร่วมในดินแดนของกันและกัน พระเจ้าอัลฟอนโซจึงส่งทหารรักษาการของ[[ราชอาณาจักรอารากอน|อารากอน]]เข้าไปในหลายเมืองของ[[ราชอาณาจักรเลออง|เลออง]]และ[[ราชอาณาจักรกัสติยา|กัสติยา]] เหล่าบุคคสำคัญจึงตั้งตนเป็นปรปักษ์ สงครามกลางเมืออุบัติขึ้นและดำเนินอยู่หลายปี หลายฝ่ายสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ของเด็กน้อยอัลฟอนโซรามิเรซ แต่ก็ทำได้ยากขึ้นเพราะความเข้ากันไม่ได้ของอูร์รากากับพระสวามีที่ไม่นานก็ขัดแย้งกัน อีกทั้ง[[สมเด็จพระสันตะปาปาปาสคาลที่ 2]] ยังประกาศให้การแต่งงานไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา สุดท้ายทั้งคู่ก็แยกทางกันในปี ค.ศ. 1112
 
 
อูร์รากากลายเป็นทายาทของพระบิดาเมื่อพี่น้องนอกสมรสต่างมารดา ซันโช ถูกสังหารที่อุเกลสในปี ค.ศ. 1108 พระองค์เป็นภรรยาม่ายของเคานต์เรย์มงด์แห่งบูร์กอญ ทั้งคู่มีพระโอรสด้วยกันหนึ่งคนคืออัลฟอนโซรามิเรซที่ต่อมาคือ[[พระเจ้าอัลฟองโซที่ 7 แห่งเลออนและกัสติยา|พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 7 แห่งเลอองและกัสติยา]] การให้สตรีสืบทอดต่อตำแหน่งในช่วงวิกฤตอัลโมราวิดนั้นมีความเสี่ยง เพื่อถ่วงดุลอำนาจ การแต่งงานของอูร์รากากับลูกพี่ลูกน้องลำดับที่สอง [[พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 1 แห่งอารากอน]]จึงถูกจัดเตรียมขึ้นในปี ค.ศ. 1109 แต่แทนที่จะก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง การแต่งงานครั้งนี้กลับนำไปสู่ยุคอนาธิปไตย ตามข้อตกลงการแต่งงาน อูร์รากาและพระสวามีจะเป็นผู้ปกครองร่วมในดินแดนของกันและกัน พระเจ้าอัลฟอนโซจึงส่งทหารรักษาการของ[[ราชอาณาจักรอารากอน|อารากอน]]เข้าไปในหลายเมืองของ[[ราชอาณาจักรเลออง|เลออง]]และ[[ราชอาณาจักรกัสติยา|กัสติยา]] เหล่าบุคคสำคัญจึงตั้งตนเป็นปรปักษ์ สงครามกลางเมืออุบัติขึ้นและดำเนินอยู่หลายปี หลายฝ่ายสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ของเด็กน้อยอัลฟอนโซรามิเรซ แต่ก็ทำได้ยากขึ้นเพราะความเข้ากันไม่ได้ของอูร์รากากับพระสวามีที่ไม่นานก็ขัดแย้งกัน อีกทั้ง[[สมเด็จพระสันตะปาปาปาสคาลที่ 2]] ยังประกาศให้การแต่งงานไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา สุดท้ายทั้งคู่ก็แยกทางกันในปี ค.ศ. 1112
 
 
859

การแก้ไข