ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะ"

+{{ปรับภาษา|เพราะใช้โปรแกรมแปลมา}}
(แทนที่ "หัว" → "ศีรษะ" ด้วยสจห.)
(+{{ปรับภาษา|เพราะใช้โปรแกรมแปลมา}})
{{ปรับภาษา|เพราะใช้โปรแกรมแปลมา}}
 
{{Infobox medical condition (new)|name=การตัดศีรษะ|synonyms=|image=Decapitación de San Pablo - Simonet - 1887.jpg|caption=''การตัดศีรษะ[[นักบุญเปาโล]]''. ภาพวาดโดย [[Enrique Simonet]] ในค.ศ. 1887, โบสถ์มาลากา|pronounce=|field=|symptoms=|complications=|onset=|duration=|types=|causes=|risks=|diagnosis=|differential=|prevention=|treatment=|medication=|prognosis=|frequency=|deaths=}}
 
8,325

การแก้ไข