ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศฟิลิปปินส์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
[[ไฟล์:Philippines Christian-Muslim Division Map (by majority).png|thumb|200px|สัดส่วนของศาสนาต่างๆ ในฟิลิปปินส์ สีน้ำเงินคือ[[ศาสนาคริสต์]] สีเขียวคือ[[ศาสนาอิสลาม]]]]
ในปี ค.ศ. 2014<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Philippines] Religion in the Philippines</ref> ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือ แบ่งได้ดังนี้ [[ศาสนาคริสต์]] 92% ([[นิกายโรมันคาทอลิก]] 82% [[นิกายโปรเตสแตนต์]] 10%) [[ศาสนาอิสลาม]] 5 - 11% [[ศาสนาพุทธ]] 2% และศาสนาอื่น ๆ 1%
 
=== เมืองที่มีประชากรมากที่สุด ===
2

การแก้ไข