ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิ บุญยรัตกลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| order5 = หัวหน้า[[พรรคมาตุภูมิ]]
| term_start5 = [[พ.ศ. 2554]]
| term_end5term_end5 = พ.ศ. 2561
| predecessor5 =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2489|10|2}}
| death_date =
| death_place =
| party = [[พรรคมาตุภูมิ|มาตุภูมิ]] (2554 - 2561)<br>[[พรรคชาติไทยพัฒนา|ชาติไทยพัฒนา]] (2561 - ปัจจุบัน)
| party =
| alma_mater = [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]<br>สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง<br>[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]<ref>https://www.thairath.co.th/person/1651</ref><br>[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ([[ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต|Ph.D.]])<ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/493184</ref>
| spouse = [[สุกัญญา บุญยรัตกลิน]]<br>[[ปิยะดา บุญยรัตกลิน]]<br>[[วรรณา บุญยรัตกลิน]]
| format ิด = pdf
| accessdate = 29 มีนาคม 2555
}}</ref> (เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2489) อดีต[[รายนามรองนายกรัฐมนตรีไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] [[ผู้บัญชาการทหารบก]]ของไทยและก็เป็น [[ผู้บัญชาการทหารบก]]ของไทยคนแรกที่มาจากชาวไทยมุสลิม และอดีตหัวหน้า[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ในเหตุการณ์ [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้า[[พรรคมาตุภูมิ]] อดีตรองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ <ref>http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=12714</ref> ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา[[พรรคชาติไทยพัฒนา]]
 
== ประวัติ ==
6,171

การแก้ไข