ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พลเอก [[สุจินดา คราประยูร]] อดีต[[นายกรัฐมนตรีไทย]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารบก]]
* [[อานันท์ ปันยารชุน]] อดีต[[นายกรัฐมนตรีไทย]]
* พลเอก [[ชวลิต ยงใจยุทธ]] อดีต[[นายกรัฐมนตรีไทย]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารบก]] และ อดีตรักษาราชการ[[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
* [[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]] อดีต[[นายกรัฐมนตรีไทย]]
* [[บัญญัติ บรรทัดฐาน]] อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ผู้ใช้นิรนาม