ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{Infobox medical condition (new)|name=การตัดหัว|synonyms=|image=Decapitación de San Pablo - Simonet - 1887.jpg|caption=''การตัดหัว[...)
 
{{Infobox medical condition (new)|name=การตัดหัว|synonyms=|image=Decapitación de San Pablo - Simonet - 1887.jpg|caption=''การตัดหัว[[นักบุญเปาโล]]''. ภาพวาดโดย [[Enrique Simonet]] ในค.ศ. 1887, โบสถ์มาลากา|pronounce=|field=|symptoms=|complications=|onset=|duration=|types=|causes=|risks=|diagnosis=|differential=|prevention=|treatment=|medication=|prognosis=|frequency=|deaths=}}
 
'''การตัดหัว''' คือการแยกศีรษะออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์ ความเสียหายดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่ เนื่องจากมันทำให้สูญเสียอวัยวะอื่นๆทั้งหมดของ[[ระบบประสาทอิสระ|ระบบประสาทอัตโนมัติ]]ที่มีความจำเป็นสำหรับร่างกาย ในขณะที่สมองจะปราศจากเลือดออกซิเจนและความดันโลหิต
 
คำว่า การตัดหัว หมายถึงการกระทำด้วยการตัดหัวบุคคลโดยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือ[[โทษประหารชีวิต|การประหารชีวิต]] ซึ่งอาจทำได้ด้วยขวาน ดาบ มีด หรือวิธีจักรกล เช่น [[กิโยตีน]] ผู้ประหารชีวิตที่ทำหน้าที่ประหารชีวิตโดยการตัดหัวได้ถูกเรียกว่า [[เพชฌฆาต]] การตัดหัวแบบอุบัติเหตุอาจเป็นผลมาจากแรงระเบิด รถยนต์ หรืออุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม การดำเนินประหารชีวิตที่ไม่เหมาะสมโดย[[การแขวนคอ]]หรือการได้รับบาดเจ็บอื่นๆอย่างรุนแรง การฆ่าตัวตายด้วยการตัวหัวนั้นหายาก แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด กฏหมายของประเทศ[[ประเทศซาอุดีอาระเบีย|ซาอุดีอาระเบีย]] [[ประเทศเยเมน|เยเมน]] และ[[ประเทศกาตาร์|กาตาร์]]ได้อนุญาตให้มีการประหารชีวิตด้วยตัดหัวได้ แต่ในทางปฏิบัติ, ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเดียวที่ยังคงมีการประหารชีวิตด้วยการตัดหัวต่อผู้กระทำความผิดเรื่อยมาเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรม
5,783

การแก้ไข