เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| ''[[เสน่ห์นางครวญ]]'' || นมขาม
|-
| rowspan = "7" | 2562 || ''ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง'' || แม่หมอมั่น
| rowspan = "7" | 2562 || ''[[วัยแสบสาแหรกขาด|วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2]]'' || ครูพรรณี
|-
| ''ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง'' || แม่หมอมั่น
|-
| ''[[กรงกรรม]]'' || นางแย้ม หมั่นกิจ (รับเชิญ)
| ''Teeใครทีมันส์'' ||
|-
| rowspan = "7" | 2562 || ''[[วัยแสบสาแหรกขาด|วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2]]'' || ครูพรรณี
| ''[[มนตรามหาเสน่ห์]]'' ||
|-
| ''[[มนตรามหาเสน่ห์]]'' ||
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม