ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฌ็องที่ 2 แห่งฝรั่งเศส"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
{{birth|1319}}
{{death|1364}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
 
[[หมวดหมู่:เคานต์แห่งอ็องฌู]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์ม็องดี]]
{{โครงชีวประวัติ}}
417,867

การแก้ไข