ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สทราซบูร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เป็นเมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรมและการค้า ศูนย์กลางการขนส่ง และเมืองท่าริมฝั่งแม่น้ำที่สำคัญ ผลิต[[ตับห่านบด]] สิ่งทอ สินค้าโลหะ เบียร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ มีอุตสาหกรรมการพิมพ์ การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยว มีอาคารที่สำคัญ อย่างเช่น มหาวิหารสร้างใน[[สมัยกลาง]] ซึ่งติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 หอการค้า วังของผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลาว่าการ พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ประชุมของ[[รัฐสภายุโรป]]มาตั้งแต่ ค.ศ. 1979
 
เมืองมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ มีการตั้งถิ่นฐานของพวก[[เคลต์]] เคยตกเป็นของ[[โรมัน]] ถูกทำลายโดยพวก[[ฮั่น]] พวก[[แฟรงก์]]ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 ใน ค.ศ. 1697 ตกอยู่ำอยู่ภายใต้การปกครองของ[[เยอรมนี]]ระหว่าง ค.ศ. 1871-1871–1918 ใน[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]ถูกเยอรมันยึดครองระหว่าง ค.ศ. 1940-1940–1944 และได้รับความเสียหายอย่างมาก
 
== ภูมิอากาศ ==