ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิกา โฮร์เน่"

 
===การศึกษา===
ดาวิกาศึกษาระดับอนุบาลศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่[[โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง]] และมัธยมศึกษาตอนปลายที่[[โรงเรียนนานาชาติเกวลี]] ปัจจุบันจบการศึกษาปริญญาตรี ณ [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|คณะนิเทศศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยรังสิต]] (หลักสูตรนานาชาติ)
 
==การงาน ==
34,739

การแก้ไข