ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมาธิการยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|above =คณะกรรมาธิการยุโรป
|headerstyle = background-color:#ccccff;
|image = [[Fileไฟล์:Flag of Europe.svg|200px200px]]
|label1 = ประเภท
|data1 = สถาบันของสหภาพยุโรป
|label2 = บทบาท
|data2 = ฝ่ายบริหาร
|label3 = จัดตั้ง
|data3 = พ.ศ. 2501
|header4 = โครงสร้าง
|label5 = ข้อมูลกรรมาธิการ
|data5 =
|label6 = ประธาน
|data6 = [[Jean-Claude Juncker|ฌ็อง-คลูเดอโคลท ฌุงแกร์ยุงเคอร์]]
|label7 = รองประธานที่หนึ่ง
|data7 = [[Frans Timmermans|ฟรันส์ ทิมเมอมันส์]]
|label8 =
|data8 =
|label9 = จำนวนสมาชิก
|data9 = 28 ผู้แทน
|header10 = การดำเนินงาน
|label11 = ภาษาทางการ
|data11 = อังกฤษ<br />ฝรั่งเศส<br />เยอรมัน
|label12 = ลูกจ้าง
|data12 = 23,000<ref>[http://ec.europa.eu/about/index_en.htm EC.europa.eu]</ref>
|label13 =
|data13 =
|label14 = ที่ทำการ
|data14 = [[บรัสเซลส์]], ประเทศเบลเยียม<br />[[ลักเซมเบิร์ก]], ประเทศลักเซมเบิร์ก
|header15 = เว็บไซต์
|data16 = [http://ec.europa.eu/index_en.htm ec.europa.eu]
}}
 
 
คณะกรรมาธิการยุโรปถือเป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป มีเจ้าหน้าที่ในกำกับกว่า 23,000 คนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหลายกองที่เรียกว่า "กองอำนวยการ" (directorate-general) แต่ละกองมีผู้อำนวยการ (director-general) เป็นหัวหน้ากอง ทุกกองมีที่ทำการอยู่ในกรุง[[บรัสเซลส์]] ประเทศเบลเยียม
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}