ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
อาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นที่นำเอาลักษณะอย่างโกธิคมาประยุกต์ใช้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาจั่ว ภายในเพดานสูงตามรูปจั่ว รองรับด้วยโครงหลังคาแบบ Hammer-beam roof ที่ทำเป็นซุ้มโค้งแหลมเป็นการนำเอาโครงสร้างอาคารมาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งได้อย่างดียิ่ง ส่วนองค์ประกอบต่างๆ เรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งความสง่าและศักดิ์สิทธิ์ และได้ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจประจำโรงเรียนตลอดมา<ref name="Church, Prince Royals College">[http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-21/temple2539/251-prince-royals-college อาคารอนุรักษ์ดีเด่น;โบสถ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]. สืบค้นเมื่อ 27-10-2560.</ref> ซึ่งโบสถ์เป็นสถานที่สำคัญของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า โดยปัจจุบันกำลังซ่อมแซมเนื่องจากมีสภาพชำรุดมาก
 
[[ไฟล์:อาคารจำรูญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย.jpg|thumb|อาคารจำรูญ ไชยลังการณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]]
=== โรงละคร ===
สร้างขึ้นพร้อมกันกับโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อปี ค.ศ.1929 เพื่อใช้งานอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมสร้าง เสริม การเรียนรู้ของนักเรียน การประชุม การแสดงและรวมถึงใช้จัดอบรมจริยธรรม โรงละครนี้สร้างขึ้นโดยเงินบริจาคจากสหายร่วมชั้นเรียน ในมหาวิทยาลัยปรินสตันของ พ่อครู ดร.วิลเลียม แฮรีส
 
=== อนุสาวรีย์หินหัวมุม ===
สร้างขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึกในการก่อตั้งโรงเรียน และได้นำแผ่นจารึกเมื่อครั้นพระราชทานนามโรงเรียน ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ พระราชทานให้เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1906 ไปประดิษฐานไว้[[ไฟล์:อาคารจำรูญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย.jpg|thumb|อาคารจำรูญ ไชยลังการณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]]
 
== นักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง ==
ผู้ใช้นิรนาม