ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนวนฟีโบนัชชี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 4:
 
 
: [[0]], [[1]], [[2]], [[3]], [[5]], [[8]], [[13]], [[21]], [[34]], [[55]], [[89]], [[144]], [[233]], [[300|377]], [[600|610]], [[900|987]], [[1000|1597]], [[2000|2584]], [[4000|4181]], [[6000|6765]], [[10000|10946]] ... {{OEIS|id=A000045}}191
:
โดยมีนิยามของความสัมพันธ์ว่า จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ และลำดับของจำนวนดังกล่าวก็จะเรียกว่า '''ลำดับฟีโบนัชชี''' ({{lang-en|Fibonacci sequence}})
 
ผู้ใช้นิรนาม