ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยคม (บริษัท)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
LTC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Shenington กับรัฐบาลลาว ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ เพื่อดำเนินกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรในประเทศลาว โดยมีบริการต่างๆประกอบด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐานระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN), บริการโทรศพท์เคลื่อนที่ทั้ง Postpaid และ Prepaid ในระบบ [[GSM 900]], International Direct Dialing (IDD), โทรศัพท์สาธารณะ [[วิทยุติดตามตัว]] และบริการ[[อินเทอร์เน็ต]]
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายไมตรี ก้อนมะณี==
* ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 <ref>[http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=THCOM&ssoPageId=6&language=th&country=TH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่] เซ็ทเทรดดอตคอม</ref>
{|class="wikitable"
19

การแก้ไข