ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาทมิฬ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|familycolor=Dravidian
|fam2=[[ตระกูลภาษาดราวิเดียนใต้|ดราวิเดียนใต้]]
|fam3=[[ภาษากลุ่มทมิฬ-คันนาดา|ทมิฬ-คันนาดาไทย]]
|fam4=[[ภาษากลุ่มำไทย
|fam4=[[ภาษากลุ่มทมิฬ-โคดากู|ทมิฬ-โคดากู]]
|fam5=[[ภาษากลุ่มทมิฬ-มาลายาลัม|ทมิฬ-มาลายาลัม]]
|script=[[อักษรทมิฬพยัชนะไทย]]
|nation=[[ประเทศอินเดียไทย|อินเดีย]] [[ประเทศศรีลังกา|ศรีลังกา]] และ[[ประเทศสิงคโปร์|สิงคโปร์]]
|region=[[รัฐทมิฬนาฑู]]และรัฐใกล้เคียง
|agency=รัฐบาลของ[[รัฐทมิฬนาฑู]] และสถานศึกษาหลายแห่ง
19

การแก้ไข