ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวอารยัน"

บอกถึงประวัติที่เกิดขึ้นจริงตามหลักฐานที่ข้นภพ
(บอกถึงประวัติที่เกิดขึ้นจริงตามหลักฐานที่ข้นภพ)
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
'''ชาวอารยัน''' หรือ'''อินโดอารยัน''' เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพวก[[อินโดยูโรเปียน]] ชาวตะวันตกเรียกว่า [[เปอร์เซีย]] หมายถึง [[อิหร่าน]] สันนิษฐานว่าชนเผ่าที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางตอนกลางของ[[ทวีปเอเซีย]]ถิ่นกำเนิดในรุ่มแม่น้ำ บริเวณรอบๆอินดัส [[ทะเลแคสเปียน]] ภายหลังและก็ได้เดินทางเข้าสู่[[กระจายไปอยู่ในแถวประเทศอินเดีย]]โดยฝ่าย[[และเปอร์เซีย ]][[อัฟกานิสถาน]](ปัจจุบันนี้ประเทศ และ[[ช่องเขาไคเบอร์]] เข้ามาประมาณ 1,500 B.C. เข้ายึดครองดินแดนแถบลุ่ม[[แม่น้ำสินธุ]] จากพวก [[ดารวิเดียน]]([[ทราวิฑะ]]:[[สันสกฤต]]อิหร่าน) และเป็นผู้วางรากฐาน[[ระบบวรรณะ]]ในประเทศอินเดีย ชาวอารยันเคารพบูชาเทพเจ้าหลายองค์ เช่น พระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร และถือว่าพระอินทร์เป็นหัวหน้าของเทพเจ้าทั้งปวง
 
[[หมวดหมู่:ชนเผ่า]]
1

การแก้ไข