ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การก่อสร้าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Prefabricated house construction.gif|thumb|ตัวอย่างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักสำเร็จรูป(มั้ง)]]
[[ไฟล์:Sky scraper construction.jpg|thumb|งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มาก]]
 
'''การก่อสร้าง''' ({{lang-en|Construction}}) คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิด การประกอบหรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่
 
การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานในงานแขนงนั้นๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำที่เรียกโดยรวมก็คือ '''ช่างก่อสร้าง''' และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเรียกทั่วๆ ไปว่า '''[[ผู้รับเหมา]]''' ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า '''[[บริษัทรับสร้างบ้าน]]123456789'''
 
== ประเภทของโครงการก่อสร้าง ==
* งาน[[บ้าน]]พักอาศัย
* งานอาคารพักอาศัยรวม ขนาดใหญ่
* งานอาคารสำนักงานสำนักงานℳ€Å₦
* งาน[[โรงเรียน]]
* งานอาคารทางศาสนา
* งานอาคารทางด้าน[[อุตสาหกรรม]] เช่น[[โรงงาน]] โรงเก็บวัสดุ ฯลฯ
* งานอาคารเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น[[สนามกีฬา]] [[โรงเก็บเครื่องบิน]] [[อาคารที่พักผู้โดยสาร]] ฯลฯ ₪«ℳ°ℳ»₪
 
'''งานถนนและระบบสาธารณูปโภคด้านขนส่ง''' ได้แก่ ๏ทศกัณฐ์๛
* [[ถนน]]
* [[ทางรถไฟ]]
* งานอาคารประกอบอื่น ๆ
 
'''งานระบบสาธารณูปโภค อื่น ๆ''' ได้แก่ ῼ«ṊṎṔḚ»ῼ
 
* [[ท่อส่งน้ำ]] [[ท่อส่งน้ำมัน]] [[ท่อส่งแก๊ส]]
* [[โรงผลิตน้ำประปา]]
* [[โรงบำบัดน้ำเสีย]]
* [[โรงงานกำจัดขยะ]] และระบบกำจัดขยะแบบอื่น ๆ ««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»
* [[โรงไฟฟ้า]] ฯลฯ
 
ผู้ใช้นิรนาม