ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าคงตัวอ็อยเลอร์–มัสเกโรนี"

แก้ไขเนื้อหาตามบทความภาษาอังกฤษ
ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata
แก้ไขเนื้อหาตามบทความภาษาอังกฤษ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 7:
ค่าคงตัวนี้นิยมเขียนแทนด้วยอักษรกรีก γ ([[แกมมา]]) มีค่าประมาณคือ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 10421 59335
 
ผู้นิยามค่าคงตัวนี้เป็นครั้งแรกคือ [[เลออนฮาร์ด ออยเลอร์]] [[นักคณิตศาสตร์]]ชาว[[สวิตเซอร์แลนด์]] โดยได้ตีพิมพ์ใน ''De Progressionibus harmonicus observationes'' ใน [[พ.ศ. 2478]] ในขณะนั้นยังไม่ทราบว่า γ เป็น[[จำนวนตรรกยะ]]หรือไม่ แต่จากกระบวนการเศษส่วนต่อเนื่องได้แสดงให้เห็นว่า ถ้า γ เป็นจำนวนตรรกยะแล้ว ส่วนของ γ จะต้องมีค่ามากกว่า 10^{242080}
 
[[หมวดหมู่:ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม