ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* '''หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์''' มีพระอิสริยยศเป็น [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา|พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์]] ต่อมาได้ทรงกรมเป็น '''กรมขุนสุทธาสินีนาฏ''' และได้รับการสถาปนาเป็น '''พระวิมาดาเธอ''' พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ '''ปิยมหาราชปดิวรัดา''' ในสมัยรัชกาลที่ 7
 
เจ้าจอมมารดาจีน เดิมคือ “หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา” เป็นหม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]] พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงมีพระราชดำริว่าท่านเป็นพระชนนีในพระอรรคชายาเธอ 3 พระองค์ ทั้งยังเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอีก 6 พระองค์ จีงมีพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็น '''เจ้าจอมมารดาจีน'''
 
==เกียรติยศ==
5,202

การแก้ไข