ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองลำปาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท้องที่อำเภอเมืองลำปางประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 15 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครลำปาง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก และตำบลสบตุ๋ยทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลพระบาท ตำบลชมพู ตำบลพิชัย และตำบลบ่อแฮ้ว
* '''[[เทศบาลเมืองเขลางค์นคร]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกล้วยแพะและตำบลปงแสนทองทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลพระบาท (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลชมพู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครลำปาง)
* '''[[เทศบาลเมืองพิชัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพิชัย
* '''[[เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อแฮ้ว
1,561

การแก้ไข