ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้องสมุด"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
# ''' เพื่อนันทนาการ''' - หรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มีเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้
 
== ระบบรหัสที่ใช้จัดเก็บหนอยหมู่หนังสือ ==
 
#[[ระบบทศนิยมดิวอี้]]
ผู้ใช้นิรนาม