ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรละโว้"

ย้อนการแก้ไขที่ 7999932 สร้างโดย 2001:44C8:43A1:D99B:1:2:F093:1FA8 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7999932 สร้างโดย 2001:44C8:43A1:D99B:1:2:F093:1FA8 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ประวัติศาสตร์ไทย}}
| native_name = มหาอาณาจักรอยุธยา
| conventional_long_name =มหา าณาจักร
| common_name =
| continent = เอเชีย
| region = [[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]
| country = ไทย
| era = [[ยุคกลาง]] และ[[ยุคเรอเนซองส์]]
| status = มหาราชอาณาจักร
| government_type = [[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]แบบ[[ระบบรัฐเครือญาติ]]
 
| flag_p1 ='''อาณาจักรละโว้''' บ้างเรียก '''ลวรัฐ''' หรือ '''ละโว้โยทิยา'''<ref>จิตร ภูมิศักดิ์. ''ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ''. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ชนนิยม. 2556, หน้า 120</ref> เป็นอาณาจักรโบราณใน[[มณฑล (รูปแบบการเมือง)|มณฑลอำนาจ]]แห่งหนึ่งในอดีต ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถาปนาขึ้นราวปลาย[[ทวารวดี|ยุคทวารวดี]] มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่ลวปุระ (ปัจจุบันคือ[[เมืองลพบุรี]]) หลังการสถาปนา[[อาณาจักรอยุธยา]] อาณาจักรละโว้ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา
| year_end =
| event_start =
| date_start =
| event_end =
| date_end =
| event1 =
| date_event1 =
| event2 =
| date_event2 =
| event3 =
| date_event3 =
| event4 =
| date_event4 =
| event5 =
| date_event5 =
| event_pre =
| date_pre =
| p1 = อาณาจักรทวารวดี
| flag_p1 =''อาณาจักรละโว้''' บ้างเรียก '''ลวรัฐ''' หรือ '''ละโว้โยทิยา'''<ref>จิตร ภูมิศักดิ์. ''ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ''. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ชนนิยม. 2556, หน้า 120</ref> เป็นอาณาจักรโบราณใน[[มณฑล (รูปแบบการเมือง)|มณฑลอำนาจ]]แห่งหนึ่งในอดีต ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถาปนาขึ้นราวปลาย[[ทวารวดี|ยุคทวารวดี]] มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่ลวปุระ (ปัจจุบันคือ[[เมืองลพบุรี]]) หลังการสถาปนา[[อาณาจักรอยุธยา]] อาณาจักรละโว้ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา
 
== ประวัติ ==
3,404

การแก้ไข