ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องเทศ"

เพิ่มอ้างอิง
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เพิ่มอ้างอิง)
'''เครื่องเทศ''' หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของ[[พืช]]เช่น [[เมล็ด]] เปลือกเมล็ด [[ผล]] ผิวนอกของผล ใบ ราก ลำต้น ฯลฯ ที่ทำให้แห้ง แล้วนำมาเป็น[[เครื่องปรุง]]ใน[[อาหาร]] เพื่อให้ได้รสชาติ สีสัน กลิ่น หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีเครื่องเทศเป็นจำนวนมาก เช่น [[กระวาน]] [[กานพลู]] [[จันทน์เทศ]] [[ดีปลี]] [[ยี่หร่า]] [[หญ้าฝรั่น]] [[มะกรูด]] [[พริก]] [[พริกไทย]] [[อบเชย]]<ref>https://www.greenshopcafe.com/greennews931.html</ref><ref>http://taxclinic.mof.go.th/สินค้า-91-คลินิกภาษีเครื่องเทศ.html</ref>แม้กระทั่ง [[งา]]
 
เครื่องเทศมีปรากฏในหลาย[[วัฒนธรรม]]มาตั้งแต่ครั้งโบราณ เครื่องเทศของไทยแต่เดิมอาศัยพืชผักที่ปรากฏเฉพาะในท้องถิ่นของเรา แต่เมื่อได้ติดต่อกับต่างชาติ ทำให้เรารับเอาเครื่องเทศจากชาติอื่นมาใช้ด้วย<ref>https://www.matichonacademy.com/content/food-story/article_13250</ref><ref>http://www.thaiembassy.org/chennai/th/news/4112/70862-ย้อนอดีตเส้นทางสายเครื่องเทศ-(Spice-Route)-และการส.html</ref>
 
ขึ้นชื่อว่าเครื่องเทศมีอยู่ 1 ชนิดที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชาของเครื่องเทศนั้นก็คือพริกไทยมีรสชาติเผ็ดร้อนนิยมใช้กันเป็นเครื่องปรุงและเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารชนิดต่าง ๆ<ref>อ้างอิงจากเว็บ http://krataiku.com</ref>
11,721

การแก้ไข