ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] ||align=left| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ [[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ [[อำเภอเนินมะปราง]] || 5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]] ||align=left rowspan=23| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ เทศบาลนครพิษณุโลกตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก และตำบลวังน้ำคู้ และ ตำบลวัดพริก)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอพรหมพิราม]] และ อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตำบลไผ่ขอดอน ตำบลบ้านกร่าง ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแขบ้านป่า ตำบลดอนทอง และ ตำบลบ้านป่าสมอแข)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังทอง]] และ [[อำเภอเนินมะปราง]] </br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางระกำกระทุ่ม]], [[อำเภอบางกระทุ่มระกำ]] และ [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ ตำบลท่าโพธิ์ และ ตำบลงิ้วงาม) </br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอนครไทยวัดโบสถ์]], [[อำเภอวัดโบสถ์ชาติตระการ]] และ [[อำเภอชาติตระการนครไทย]] ||rowspan=23| 5 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|พ.ศ. 2562]]
|}
 
141,954

การแก้ไข