ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีเคหะฯ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''G<br />ระดับถนน<br />'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ป้ายรถประจำทาง, ซอยเทศบาลบางปู 50, ลานจอดแล้วจร (Park & Ride)
|}
 
 
* '''1''' ซอยเทศบาลบางปู 45
* '''2''' ลานจอดแล้วจร (Park & Ride) (บันไดเลื่อน,ลิฟต์)
* '''3''' ซอยเทศบาลบางปู 47 (บันไดเลื่อน)
* '''4''' ซอยเทศบาลบางปู 50,โรงเรียนปราณีเนาวบุตร (บันไดเลื่อน)
ผู้ใช้นิรนาม