ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น"

* [[ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล]] รับบท ตี๋
* [[สัตบุตร แลดิกี]] รับบท หมอก
* [[พัชรา ทับทอง]] รับบท
* [[ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน]] รับบท หมอน
* [[ตรัย นิ่มทวัฒน์]] รับบท กอด
* [[ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน]] รับบท หมอน
* [[พัชรา ทับทอง]] รับบท แนร์
* [[ชยพล จุฑามาศ]] รับบท ต้น
* [[ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล]] รับบท อู๋
 
===พีท-เก้า===
2,263

การแก้ไข