ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

ย้อนการแก้ไขที่ 7999070 สร้างโดย 110.168.142.231 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7999070 สร้างโดย 110.168.142.231 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
กิจญาณเป็นส่วนหนึ่งของญาณ 3 หรือญาณทัสสนะ (สัจญาณ, กิจญาณ, กตญาณ) ซึ่งหมายถึงการหยั่งรู้ครบสามรอบ ญาณทั้งสามเมื่อเข้าคู่กับกิจในอริยสัจทั้งสี่จึงได้เป็นญาณทัสนะมีอาการ 12 ดังนี้
 
# '''สัจญาณ''' หยั่งรู้ความจริงสี่ประการว่าวว่า
## นี่คือทุกข์
## นี่คือเหตุแห่งทุกข์