ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภพรัก"

ย้อนการแก้ไขที่ 7993771 สร้างโดย ผักบุ้ง สส้ (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7993771 สร้างโดย ผักบุ้ง สส้ (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|-
| ภพธร (วัยเด็ก) (รับเชิญ) || ด.ช.[[ภรณัย เตลาน]]
|-
| วิญญาณเด็กหญิง (รับเชิญ) || ด.ญ. [[ชวัลรัตน์ เจนจิตรานนท์]]
|}
 
30,918

การแก้ไข