ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

(ย้อนการแก้ไขของ Thotsaphon N Tour (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ทศพล ทรวงชัย)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
จังหวัดอุทัยธานีมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง คือ [[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]], [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 49 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 219,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 218,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 217,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 215,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 214,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 105,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 105,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 104,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 104,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 104,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 113,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 113,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 111,720
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 136,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 136,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 135,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 135,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 75,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,557
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 134,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 134,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 134,274
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 134,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 111,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 111,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,987
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,080
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
 
== การศึกษา ==
12

การแก้ไข