ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ย้อนการแก้ไขของ 202.44.47.11 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85
(ย้อนการแก้ไขของ 202.44.47.11 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
|-
|'''คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี'''
* ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเท[https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/it_fitm/ ศ]สารสนเทศ
|'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ[https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/it_fitm/ ต]ศาสตรบัณฑิต'''
* วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช.
* วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เทียบโอน) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.