ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 223.24.188.8 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Pongsak ksm)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
|seat_change2 = {{increase}} 9
|title = นายกรัฐมนตรี
|before_election = [[จอมพลพจน์ ป. พิบูลสงครามสารสิน]]
|before_party = พรรคเสรีมนังคศิลาอิสระ
|after_election = [[พลโทถนอม กิตติขจร]]
|after_party = พรรคชาติสังคม
37

การแก้ไข