ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกาะฮนชู"

เพิ่มขึ้น 13 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:เกาะในประเทศญี่ปุ่น ให้เรียงด้วย ฮนชูด้วยฮอทแคต
(แทนที่ "ฟุจิ" → "ฟูจิ" +แทนที่ "ฟุกุชิมะ" → "ฟูกูชิมะ" +แทนที่ "มิยะงิ" → "มิยางิ" +แทนที่ "ยะมะงะตะ" → "ยามางาตะ" +แทนที่ "อะโอะโมะริ" → "อาโอโมริ" +แทนที่ "อะกิตะ" → "อากิตะ" +แทนที่ "อิวะเตะ" → "อิวาเตะ" +แทนที่ "คะนะงะวะ" → "คานางาวะ" +แทนที่ "ไซตะมะ" → "ไซตามะ" +แทนที่ "โทะชิงิ" → "โทจิงิ" +แทนที่ "อิบะระกิ" → "อิบารากิ" +แทนที่ "ชิซุโอะกะ" → "ชิซูโอกะ" +แทนที่ "นะงะโนะ" → "นางาโนะ" +แทนที่ "นีงะตะ" → "นีงาตะ" +แทนที่ "โทะยะมะ" → "โทยามะ" +แทนที่ "ฟุกุอิ" → "ฟูกูอิ" +แทนที่)
(เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:เกาะในประเทศญี่ปุ่น ให้เรียงด้วย ฮนชูด้วยฮอทแคต)
 
{{เขตการปกครองในญี่ปุ่น}}
[[หมวดหมู่:เกาะในประเทศญี่ปุ่น|ฮนชู]]
13,502

การแก้ไข