ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้"

แก้ไขลิ้งเชื่อมต่อนายชุมพล ศิลปอาชา ไป ชุมพล ศิลปอาชา
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นและไม่มีแหล่งอ้างอิงออก เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษาได้)
(แก้ไขลิ้งเชื่อมต่อนายชุมพล ศิลปอาชา ไป ชุมพล ศิลปอาชา)
 
 
ต่อมาในวันที่ [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2540]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก[[โรงเรียนศรีวิชัย]] เป็น [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้]] โดย[[ชุมพล ศิลปอาชา|นายชุมพล ศิลปอาชา]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]ในสมัยนั้น เพื่อสนองนักเรียนใน 14 [[จังหวัดภาคใต้]] ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนใน[[กรุงเทพมหานคร]] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนทาง ด้านวิชาการ และหลักสูตรจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] เพื่อเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
*พ.ศ. 2544 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน<br>
*พ.ศ. 2547 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน<ref>http://www.triamudomsouth.ac.th/tusouth/index.php/about ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้</ref>
858

การแก้ไข