ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

== ​สาขาวิชา ==
*สาขาวิชาการศึกษา มีแขน 7 แขนง ได้แก่
** แขนงวิชาคณิตศาสตร์
** แขนงวิชาเคมีฟิสิกส์
** แขนงวิชาชีววิทยาเคมี
** แขนงวิชาพลศึกษาชีววิทยา
** แขนงวิชาภาษาไทยพลศึกษา
** แขนงวิชาฟิสิกส์ภาษาไทย
** แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
** แขนงวิชาสังคมศึกษา
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
* สาขาวิชาหลักสูตรและวิชาการบริหารการสอนศึกษา
* สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาหลักสูตรและการสอน
* สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
== หลักสูตรการศึกษา ==
1,723

การแก้ไข