ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเมืองนครพนมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 15 [[ตำบล]] 165167 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
||1.||ในเมือง || || (Nai Mueang) || ||-|| || || || ||9.||บ้านกลาง|| || (Ban Klang) || ||12 หมู่บ้าน
||3.||นาทราย || || (Na Sai) || ||13 หมู่บ้าน|| || || || ||11.||คำเตย|| || (Kham Toei) || ||18 หมู่บ้าน
|-
||4.||นาราชควาย|| || (Na Rat Khwai) || ||911 หมู่บ้าน|| || || || ||12.||หนองญาติ|| || (Nong Yat) || ||13 หมู่บ้าน
|-
||5.||กุรุคุ || || (Kurukhu) || ||13 หมู่บ้าน|| || || || ||13.||ดงขวาง|| || (Dong Khwang) || ||11 หมู่บ้าน
ผู้ใช้นิรนาม