ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีเคหะฯ"

เพิ่มขึ้น 1,198 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
[[ถนนสุขุมวิท]] บริเวณปากซอยเทศบาลบางปู 50 ในพื้นที่ [[เทศบาลตำบลบางปู]] (ตำบลท้ายบ้านใหม่) [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ]]
 
เดิมทีสถานีแห่งนี้ใช้ชื่อในแผนงานและในระหว่างการก่อสร้างว่า '''สถานีเคหะสมุทรปราการ''' ก่อนที่ [[สำนักราชบัณฑิตยสภา]] จะมีมติให้[[การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย]]ดำเนินการแก้ไขชื่อสถานีในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างเป็น '''สถานีเคหะฯ''' เพื่อให้ชื่อสถานีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เคยกำหนดชื่อสถานีในช่วงก่อนเปิดให้บริการสถานีสำโรงว่า '''สถานีการเคหะแห่งชาติ''' แต่เนื่องจากชื่อการเคหะแห่งชาติมีได้หลายความหมาย ประกอบกับที่ทำการใหญ่ของ [[การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)|การเคหะแห่งชาติ]] อยู่บริเวณถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนกับผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้ กรุงเทพมหานครจึงยึดชื่อ '''สถานีเคหะฯ''' เป็นชื่อสถานีแห่งนี้ตามมติของสำนักราชบัณฑิตยสภาเดิม
 
== แผนผังของสถานี ==
12,406

การแก้ไข