ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษเก่า"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ประวัติศาสตร์==
ภาษานี้ถูกสร้างมานานนับปีแต่ถูกใช้มานานแสนนาน ภาษาอังกฤษเก่า (old english) ถูกสร้างขึ้นใน กลางศตรรษที่5 โดยพวกประเทศรอบๆสร้างอิงแลนด์ขึ้นในปลายศตววษที่5 ชาวอังกฤษถือกำเนิดจะชาวชนเผ่าเอเชียไปย้ายถิ่นที่ที่อังกฤษหรือ ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ด้วย
 
ภาษาอังกฤษเก่า ถูกเลิกใช้ในเกือบกลางศตรรษที่ 12 และใช้กลายมาเป็นภาษาอังกฤษใหม่ยุคกลาง
 
 
ภาษาอังกฤษเก่ากำเนิดการรวมตัวของภาษาถิ่น
 
สเหตุ
เกิดการรวมตัวของภาษาถิ่นอื่นเข้าด้วยกลายเป็นภาษาอังกฤษเก่าแต่ไม่สมบูรณ์และเป็นที่ไม่ยอมรับ
 
แต่เราก็รวมภาษาถิ่นอื่นและแคว้นเข้ากันจนสมบูรณ์ในที่สุด ถูกใช้มานาน700ปีแต่ต้องยกเลิกเพราะบ้างคนถึงกับอ่านไม่ออกจึงดัดแปลงภาษาจนกลายเป็นภาษาปัจจุบันในที่สุด
 
====
ผู้ใช้นิรนาม