ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"

เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกและไม่มีเอกสารอ้างอิงออก เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษา
(→‎เกียรติยศและความภาคภูมิใจ: ลบ เนื่องจากตามระเบียบโครงการวิกิสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้มีการแสดงเกียรติประวัติรายบุคคล)
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกและไม่มีเอกสารอ้างอิงออก เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษา)
{{เก็บกวาดโรงเรียน}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
{{ข้อมูลโรงเรียน
| ชื่อ = โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
| ชื่ออังกฤษ = Bunyawat Witthayalai School
| ชื่อย่ออังกฤษ = B.W.S.
| วันสถาปนา = [[{{วันเกิด-อายุ|2441|11|26}} พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2441]]
| ผู้ก่อตั้ง = [[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต]] [[เจ้าผู้ครองนครลำปาง]]
| ผู้พระราชทานนาม = พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
| students = 3,917 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}}<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1052500513&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย</ref>
| ที่ตั้งaddress = เลขที่ 230 [[ถนนพหลโยธิน]] ตำบลหัวเวียง [[อำเภอเมืองลำปาง]] [[จังหวัดลำปาง]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|52000]]
| คำขวัญ = สมฺมา วายเมเถว ปุริโส <br/> (เป็นคนพึงทำดีร่ำไป)
| สีcolours = [[สีแดง|{{แถบสีสามกล่อง|#FF0000Red}} แดง]] <br />[[สีขาว|{{แถบสีสามกล่อง|#FFFFFFWhite}} [[แดง]] - [[ขาว]]
| วิสัยทัศน์ = โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| สี = [[สีแดง|{{แถบสีสามกล่อง|#FF0000}} แดง]] <br />[[สีขาว|{{แถบสีสามกล่อง|#FFFFFF}} ขาว]]
| เว็บ = http://www.bwc.ac.th
| ประเภท = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| สังกัดgroup = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา <br/>เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = [[มัธยมศึกษาปีที่ 1—61- สหศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6]]
| head_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| headman = ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ
| head = นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
| รหัสสถานศึกษา = 52012006 1052500513
| เพลง| song = มาร์ชบุญวาทย์วิทยาลัย
 
สถาบันบุญวาทย์วิทยาลัย เจ้าผู้ครองเป็นใหญ่ได้เกื้อหนุน
วชิราวุธกุมารทรงการุณ ประทานนามแด่เขลางค์
เป็นสถานศึกษาอันทรงคุณ ครูอาจารย์เจทิจุนไม่เหินห่าง
ศิษย์เก่าใหม่ได้ดีทุกที่ทาง ต่างคนต่างสามาคคีมีน้ำใจ
นับเป็นศรีเวียงเหนือเชื้อล้านนา ทั่วทิศาฤๅมีที่เปรียบได้
ขอเทิดเกียรติบุญวาทย์วิทยาลัย ตราบนทีวังใหญ่หยุดไหลเทอญ
}}
 
'''โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Bunyawat Witthayalai School) เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำปาง ]] และ[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 230 [[ถนนพหลโยธิน]] [[ตำบลหัวเวียง]] [[อำเภอเมืองลำปาง]] [[จังหวัดลำปาง]] เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบ[[สหศึกษา]] ปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีพื้นที่ 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา จำนวนนักเรียน 3,917 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ท่านปัจจุบันคือ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
'''โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Bunyawat Witthayalai School) เป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]]แห่งแรกของ[[จังหวัดลำปาง]] ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2441 ณ [[วัดพระแก้วดอนเต้า]] ต่อมาราว พ.ศ. 2442 ได้ย้ายไปอยู่ที่[[วัดสุชาดา]] แล้วย้ายไปอยู่ที่[[วัดแสงเมืองมา]] ในราว พ.ศ. 2443
 
== ประวัติ ==
ภายหลัง[[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต]] เจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยนั้นได้ย้ายโรงเรียนจาก[[วัดแสงเมืองมา]]มาอยู่ที่หน้าคุ้มหลวงของท่าน นักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เจ้าบุญวาทย์ฯจึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี<ref name=rat>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/2842.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งคณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควร ประจำจังหวัดลำปาง]</ref> (ปัจจุบันคือโรงแรมอรุณศักดิ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมืองลำปาง แล้วย้ายโรงเรียนจากหน้าคุ้มมาตั้ง ณ ที่ดินแห่งนี้
 
'''[[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Bunyawat Witthayalai School) เป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]]แห่งแรกของ[[จังหวัดลำปาง]] ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2441 ณ [[วัดพระแก้วดอนเต้า]] ต่อมาราว พ.ศ. 2442 ได้ย้ายไปอยู่ที่[[วัดสุชาดา]] แล้วย้ายไปอยู่ที่[[วัดแสงเมืองมา]] ในราว พ.ศ. 2443
ครั้นถึง พ.ศ. 2448 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 พระราชทานนามโรงเรียนว่า "บุญวาทย์วิทยาลัย" ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ฯ ผู้ครองนครเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ท่าน
 
ภายหลัง[[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต]] [[เจ้าผู้ครองนครลำปาง]] สมัยนั้นได้ย้ายโรงเรียนจาก[[วัดแสงเมืองมา]]มาอยู่ที่หน้าคุ้มหลวงของท่าน นักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เจ้าบุญวาทย์ฯจึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี<ref name=rat>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/2842.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งคณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควร ประจำจังหวัดลำปาง]</ref> (ปัจจุบันคือโรงแรมอรุณศักดิ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมืองลำปาง แล้วย้ายโรงเรียนจากหน้าคุ้มมาตั้ง ณ ที่ดินแห่งนี้
 
ครั้นถึง พ.ศ. 2448 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว|สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร]] ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระบรมชนกนาถ ประพาส[[หัวเมืองฝ่ายเหนือ]] ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 พระราชทานนามโรงเรียนว่า "บุญวาทย์วิทยาลัย" ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ฯ ผู้ครองนครเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ท่าน
 
ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์ "ลิลิตพายัพ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงใช้พระนามแฝง "หนานแก้วเมืองบูรพ์" ว่า<br />
ปี พ.ศ. 2474 สถานที่เรียน (บริเวณห้างกิมเซ่งหลี) คับแคบเกินกว่าจะรองรับนักเรียนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง (คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปัจจุบัน) ในเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
 
ต่อมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นและก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมมาตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการศึกษาและจำนวนนักเรียนในโรงเรียน ในเนื้อที่ที่ขยายออกไปเป็น 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา<ref>http://www.bwc.ac.th/index.php?modules=boss&file=show_history ประวัติโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย</ref>
และปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School{{อ้างอิง}}<ref>https://iscps2013.files.wordpress.com/2016/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-e0b8a3e0b8a3-e0b8a1e0b8b1e0b898e0b8a2e0b8a1.pdf รายชื่อโรงเรียนมาตราฐานสากบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลำดับที่ 425</ref>
 
== ข้อมูลปัจจุบัน ==
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดลำปาง และเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แบบสหศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี และปัจจุบันเป็นสถานศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี{{อ้างอิง}}
 
== อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ==
858

การแก้ไข