ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคการเมือง"

ย้อนการแก้ไขของ PRNEP (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 183.88.159.207
(ย้อนการแก้ไขของ PRNEP (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 183.88.159.207)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
[[หมวดหมู่:การเมือง]]
{{โครงการเมือง}}
 
[https://th.wikipedia.org/wiki/พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจใหม่]<ref>https://www.facebook.com/NEPThailand</ref>
 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ (New Economics Party) ช่อย่อ : ศม ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : NEP
กลุ่มการเมืองที่ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยนายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นผู้จดจองชื่อพรรค
พรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่น133 เตรียมอุดมศึกษารุ่น 46 และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น2529 ในช่วงที่เศรษฐกิจของคนชั้นกลางลงมามีความเป็นอยู่อย่างลำบาก จึงอยากที่จะมีกลุ่มการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต เข้าไปมีส่วนในการบริหารประเทศ ช่วยปากท้องของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้กินดีอยู่ดีมีความสุข
ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองให้กับพรรคเศรษฐกิจใหม่เพื่อให้ทางพรรคดำเนินการประชุมพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคภายใน 180 วัน
โดยทางพรรคพลังเศรษฐกิจใหม่ได้เตรียมจัดประชุมจัดตั้วพรรคเป็นครั้งแรกเพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคที่ห้องไฮเดรนเยียร์ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า นายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก
ต่อมาในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับพรรคการเมืองอีก 3 พรรคคือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชานิยม และ พรรคไทยรุ่งเรือง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พรรคเศรษกิจใหม่ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 24/2561 ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
โดยพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้เตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และทางพรรคได้เตรียมจัดประชุมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานใหญ่ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตผู้อำนวยการ อสมท. และอดีตผู้บริหารใหญ่โตโยต้า ผู้ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานในการบริหารเศรษกิจระดับประเทศ และต่างประเทศ ได้แถลงการณ์ เข้าร่วมดำเนินการทางการเมืองกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยตั้งใจจะวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้รับคำเชิญจากนายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรค และเป็นตระกูลอากาศฤกษ์ ที่จะมาสานต่อแนวคิดเรื่องการป้องกันการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ของนายสุธี อากาศฤกษ์ อดีตเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย อดีดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการ ปปป. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในวงราชการ)ในขณะนั้น
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ประกาศว่า จะเสนอตัวเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรี ในนามพรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียว จะเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และจะมีอิสระในการวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจใหม่ เพื่อการเลือกตั้ง ในต้นปี 2562 โดยเป็นพรรคอิสระไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองใดๆ
พรรคเศรษฐกิจใหม่ จึงเป็นกลุ่มการเมืองที่มีวัตถุประสงค์หลักชัดเจน คือการมาแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต
 
ได้เวลาของคนไทยทั้งประเทศก้าวสู่ ระบบเศรษฐกิจใหม่
 
ที่ทำการพรรค
199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120