ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคการเมือง"

ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
{{โครงการเมือง}}
 
[https://th.wikipedia.org/w/พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจใหม่]<ref>https://www.facebook.com/NEPThailand</ref>
 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ (New Economics Party) ช่อย่อ : ศม ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : NEP
25

การแก้ไข