ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7912601 สร้างโดย Prasobchai (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{| class="wikitable"
! ปี || พ.ศ. 2499 || พ.ศ. 2501 || พ.ศ. 2513 || พ.ศ. 2521 || พ.ศ. 2523 || พ.ศ. 2530 || พ.ศ. 2543 || พ.ศ. 2558
|-
| '''รูปแบบการนำเสนอ''' || ภาพยนตร์ 16 มม. || colspan="2" align="center" | ละคร [[ช่อง 4]] || ละคร [[ช่อง 9]] || ภาพยนตร์ 35 มม. || ละคร [[ช่อง 7]] || ละคร [[ช่อง 3]] || ละคร [[ช่อง 7]]
|-
| '''ผู้สร้าง''' || <small>โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์</small> || colspan="2" align="center" | คณะกัญชลิกา || กัณฑรีย์ นาคประภา || [[ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[วรายุฑ มิลินทจินดา|ฮูแอนด์ฮู]] || [[ดาราวิดีโอ]]
|-
| '''ผู้กำกับ''' || [[รังสี ทัศนพยัคฆ์]] || [[สวลี ผกาพันธุ์|สวลี ผกาพันธ์]] || colspan="2" align="center" | [[กัณฑรีย์ นาคประภา]] || [[รุจน์ รณภพ]] || [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || [[ชูศักดิ์ สุธีรธรรม]] || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน]]
|-
| '''บทการแสดง''' || [[วิรัช พึ่งสุนทร]] || - || - || - || [[สุมลทิพย์]] || [[ศัลยา]] || [[ยิ่งยศ ปัญญา]] || ภาวิต
|-
| '''ชื่อเพลง''' || colspan="8" align="center" | บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด
|-
| '''คำร้อง''' || colspan="8" align="center" | [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด))/[[หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)/[[ชาลี อินทรวิจิตร]](บ้านทรายทอง)
|-
| '''ทำนอง''' || colspan="8" align="center" | [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด))/[[หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)/[[สมาน กาญจนผลิน]](บ้านทรายทอง)
|-
| '''เรียบเรียง''' || - || -||- ||- || - ||- || || [[ชิตพงษ์ ตรีมาศ]](บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)
|-
| '''ผู้ขับร้องเพลงนำ''' || - || colspan="3" align="center" |[[สวลี ผกาพันธ์]] || [[อุมาพร บัวพึ่ง]] || <small>[[วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์]]</small>|| [[อัญชิสา เพิ่มพูลพรอุทัย]] || <small>[[ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล]]</small>
|-
! ตัวละคร !! colspan = "8" align = "center"|นักแสดงหลัก
|-
| <small>ม.ร.ว.ภราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์ (คุณชายกลาง)</small> || [[ชนะ ศรีอุบล]] || colspan="2" align="center" |[[ฉลอง สิมะเสถียร]] || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[พอเจตน์ แก่นเพชร]] || <small>[[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]]</small> || [[ศรราม เทพพิทักษ์]] || <small>[[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]</small>
ผู้ใช้นิรนาม