ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเลนอร์แห่งอังกฤษ พระราชินีแห่งกัสติยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* เอนริกาที่ 1 กษัตริย์แห่งคาสตีล (ค.ศ. 1204 – 1217) ไม่แต่งงาน พระโอรสคนเดียวที่รอดชีวิต สืบทอดต่อจากพระบิดาภายใต้การสำเร็จราชการแผ่นดินของพระมารดาตามด้วยพระเชษฐภคินี สิ้นพระชนม์ในตอนที่กระเบื้องจากหลังคาตกใส่
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
http[https://www.unofficialroyaltythoughtco.com/eleanor-queen-of-englandcastile-queenbiography-4050568 Eleanor, Queen of Castile (1162 -castile/ 1214)]
 
== อ้างอิง ==
859

การแก้ไข