ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย"

แก้ไขข้อความ
(แก้ไขขนาดของโรงเรียนเนื่องจากมีนักเรียนไม่ถึง 2500 จึงไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา ,เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,ปรับปรุงบทความเพิ่มเติม และลบเนื้อหาที่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้ เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษา)
(แก้ไขข้อความ)
}}
 
'''โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย''' ({{lang-en|kawilawittayalai school}}) เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]] และเป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ประจำจังหวัดแห่งที่  3 ของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] ตั้งอยูที่เลขที่ 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด[[เขตพื้นที่การศึกษา|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]] เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)<ref>https://iscps2013.files.wordpress.com/2016/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-e0b8a3e0b8a3-e0b8a1e0b8b1e0b898e0b8a2e0b8a1.pdf รายชื่อโรงเรียนมาตราฐานสากล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอยู่ลำดับที่ 418</ref>
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:ป้ายกาวิละ.jpg|thumb|ป้ายชื่อโรงเรียนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย]]
'''โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย''' ตั้งขึ้นตามประกาศ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2521 เป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]] ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก [[พลตรีจวน  วรรณรัตน์]] ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี 2518 เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี 2519
 
 
== ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน ==
[[ไฟล์:อาคารเรียน.jpg|thumb|อาคารเรียน 3 ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย]]
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีโฉนด ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา
*อาคารเรียน 3 หลัง
858

การแก้ไข