ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกระสังพิทยาคม"

เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก)
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ
{{ขาดความสำคัญ}}
{{issues|ต้องการอ้างอิง=yes|ปรับภาษา=yes|จัดรูปแบบ=yes}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนกระสังพิทยาคม
| address = 418 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 [[อำเภอกระสัง]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] 31160
| abbr= ก.ส. / K.S.P.
| code = 1031260859
| establish_date = [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2503]]
| founder =
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด[[เขตพื้นที่การศึกษา|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษา
| head_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| headman = นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน
| head = นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
| motto = ปญฺ{{ญ}}า นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
| song = มาร์ชกระสังพิทยาคม
| colorcolours = {{แถบสีสามกล่อง|Pink}} {{แถบสีสามกล่อง|aqua }} [[ชมพู]] - [[ฟ้า]]
| students = 2,793 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}}<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม </ref>
| campus =
| branch =
}}
 
'''โรงเรียนกระสังพิทยาคม''' เดิมชื่อ [[โรงเรียนกระสัง]] เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับขนาดใหญ่พิเศษ]] และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ[[อำเภอกระสัง]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ([[บุรีรัมย์]]) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 418 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 [[อำเภอกระสัง]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] ผู้บริหารคนปัจจุบัน (พ.ศ.2560) คือ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช มีแผนการเรียน 12-12-12/12-12-12<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 จำนวนห้องเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม </ref>
 
โรงเรียนกระสังพิทยาคมได้รับบริจารที่ดินจาก นายไกร สุขอนันต์ อดีตตกำนันตำบลกระสัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 โดยใช่ชื่อว่า โรงเรียนกระสัง ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 รับนักเรียน จำนวน 40 คน โดยมีนายพิณ อาจพลไทย ศึกษาธิการอำเภอกระสัง เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 ทางราชการได้ตั้ง นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และผู้บริหารคนปัจจุบัน (พ.ศ.2560) คือ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช มีแผนการเรียน 12-12-12/12-12-12
== ประวัติ ==
 
[[โรงเรียนกระสังพิทยาคม]] เดิมชื่อ [[โรงเรียนกระสัง]] ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 อยู่ใน[[เขตสุขาภิบาล]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]]
*พ.ศ. 2503 รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยฝากเรียนที่[[โรงเรียนกระสัง]] ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา [[สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์]]ในสมัยนั้น โดยมี[[นายพิณ อาจพลไทย]] [[ศึกษาธิการอำเภอกระสัง]] เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 ทางราชการได้แต่งตั้ง[[นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์]] ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายมาทำการสอนที่บ้านพักนายอำเภอกระสัง ([[นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ]]) ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้างอาคารเรียน และนักเรียนจะได้ช่วยปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนด้วย เมื่อสร้างอาคารเสร็จ (หอประชุมขนาดเล็ก) จึงได้ย้ายมาทำการสอนเป็นการถาวรและได้ขยายชั้นเรียนต่อมาตามลำดับ
*พ.ศ. 2515 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนกระสังพิทยาคม
*พ.ศ. 2518 ได้รับการบริจาคที่ดินจาก[[นายไกร สุขอนันต์]] อดีต[[กำนัน]]ตำบลกระสัง เนื้อที่ 39 ไร่ 287 ตารางวา ที่ดินแปลงนี้ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุหมายเลข บร.505(14875) <ref>http://www.krasang.ac.th/2015/index.php/2016-02-07-15-02-20 ประวัติโรงเรียนกระสังพิทยาคม </ref><ref>https://drive.google.com/file/d/16KJ9VkwK3qmeQ_GSeQkbM-60HRJxJWFZ/view ประวัติโรงเรียนกระสังพิทยาคมจากรายงาน sar ปี 2561 </ref>
 
== ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ==
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|
|}
== การศึกษา ==
=== การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ===
มีทั้งสิ้น 36 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
** 12 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
** 12 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
** 12 ห้องเรียน
 
=== การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ===
มีทั้งสิ้น 36 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
** 12 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
** 12 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
** 12 ห้องเรียน<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนกระสังพิทยาคม</ref>
== อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ==
*อาคารเรียนถาวร จำนวน 5 หลัง
*อาคารดนตรีนาฏศิลป์ 1 หลัง
*หอประชุมมาตรฐาน 1 หลัง
*โรงฝึกงาน 3 หลัง
*บ้านพักครู 14 หลัง
*บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 อาคาร-สถานที่ภายในโรงเรียนกระสังพิทยาคม </ref>
 
== รางวัลและความภาคภูมิใจชาวชมพู-ฟ้า ==
== อ้างอิง ==
{{เรียงลำดับ|กระสังพิทยาคม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในอําเภอกระสัง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
858

การแก้ไข