ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยของสะสมในแต่ละเรื่อง จะย้ายไปเป็นรางวัลพิเศษ ดังนั้น หากผู้เข้าแข่งขันตอบผิด จะได้รับเฉพาะรางวัลปกติ คือถ้วยรางวัลเท่านั้นแต่ของสะสมต่าง ๆ จะไม่ได้ โดยใช้รูปแบบนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ของรางวัลปกติได้เพิ่มอีก 1 รายการคือ ประกาศนียบัตรทองคำ และยกเลิกเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ตอบถูกเท่านั้น
 
นับตั้งแต่แฟนพันธุ์แท้ปี ค.ศ. 2012 หากผู้เข้าแข่งขันตอบผิด ทางรายการจะไม่ได้บันทึกภาพและออกอากาศฉากที่ผู้ดำเนินรายการแสดงความเสียดายต่อของรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับ เพื่อเป็นการปกป้องผู้เข้าแข่งขัน
 
และในปี ค.ศ. 2018 สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตอบถูกจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้และของรางวัลสุดพิเศษ แต่หากตอบผิดจะได้รับเพียงถ้วยแฟนพันธุ์แท้กลับไป ในปีนี้ไม่มีแฟนพันธุ์แท้แห่งปีเหมือนปี ค.ศ. 2000
 
== แฟนพันธุ์แท้แห่งปี ==
11,560

การแก้ไข