ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

เคาะวรรค
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เคาะวรรค)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Hospital room ubt.jpeg|thumb|ห้องพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเดนมาร์ก]]
'''โรงพยาบาล''' หรือ '''สถานพยาบาล''' หรือ '''ศูนย์การแพทย์''' เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้าน[[สุขภาพ]]ให้กับ[[ผู้ป่วย]] โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือ[[โรค]]ต่างๆต่าง ๆ ทั้งทาง[[ร่างกาย]]และทาง[[จิตใจ]]
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกแบ่งประเภทตามการดูแลควบคุมบริการเป็น [[โรงพยาบาลรัฐบาล]]และ[[โรงพยาบาลเอกชน]] นอกจากนี้โรงพยาบาลยังถูกแบ่งเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางอีก เช่น [[สถาบันมะเร็งแห่งชาติ]], [[โรงพยาบาลสงฆ์]], [[โรงพยาบาลตา]], [[โรงพยาบาลฟัน]], [[สถาบันโรคผิวหนัง]]
11,405

การแก้ไข